Księga Daniela

  • 7 lekcji

Kurs stanowi podstawowe studium proroczej Księgi Daniela zawartej w Starym Testamencie. Przeznaczony szczególnie dla osób rozmiłowanych w lekturze Pisma Świętego. Treść kursu stanowią w dużym stopniu proroctwa Biblii oraz liczne odwołania kulturowe i historyczne. Pomocny przy lekturze Księgi Apokalipsy. 

Lekcje
  • 1. Złe rzeczy się zdarzają, ale Bóg dopomaga
  • 2. Życie i czasy Nebukadnesara
  • 3. Biegnąc w niewłaściwym kierunku
  • 4. Odsłona przyszłości
  • 5. Prawda zwycięża
  • 6. Bóg wkracza do dzieła
  • 7. Bóg spaceruje po ziemi

Opis kursu

Nowy kurs. Jest to szczegółowe studium proroczej Księgi Daniela z VI wieku p.n.e., przeznaczone szczególnie dla osób rozmiłowanych w lekturze Słowa Bożego. Pan Jezus, zwracając się do czytelników tej księgi, powiedział: „Kto czyta proroka Daniela, niechaj uważa” 

Zobacz również

Poznaj inne nasze kursy, które mogą Cię zainteresować.

Tak mówi Biblia
Doświadczając radości

Wolisz wersję papierową kursu?

Jeśli nie możesz korzystać z kursu poprzez internet, wyślij do nas wiadomość, dostarczymy kurs w formie papierowej.