O nas

„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” Księga Psalmów 119, 105 (Biblia Tysiąclecia)

Witamy w Korespondencyjnej Szkole Biblijnej, która należy do rodziny najstarszych i największych szkół biblijnych na świecie. Szkoły te w liczbie 130 prowadzą kursy w blisko 70 językach.

W Polsce Korespondencyjna Szkoła Biblijna powstała w 1973 roku. Jej misją jest upowszechnianie wiedzy o Piśmie Świętym i jego naukach poprzez oferowanie i prowadzenie różnorodnych i ciekawych kursów korespondencyjnych. Są one opracowywane w większości przez biblistów i teologów chrześcijańskich. Mimo to są przystępne, dzięki czemu mogą z nich korzystać nawet osoby bez przygotowania teologicznego. Proponowane materiały mają na celu wprowadzenie korespondentów w podstawy interpretacji Biblii oraz pomoc w zrozumieniu Pisma Świętego jako źródła wiary. Kursy są adresowane do osób, które pragną podjąć systematyczny wysiłek poznawania Pisma Świętego. Udział w nich pozwoli także uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące problemów dnia codziennego. Ukończenie każdego kursu wiąże się z otrzymaniem stosownego dyplomu.

Wykwalifikowani nauczyciele sprawdzają, korygują i odsyłają wypełniane przez korespondentów materiały oraz odpowiadają na ich pytania związane z tematyką kursu. Niekiedy korespondencja przybiera charakter bardzo osobisty. 

Wszystkie kursy są całkowicie bezpłatne. Ich uczestnicy nie biorą na siebie żadnych zobowiązań, w tym finansowych. Korespondencyjna Szkoła Biblijna utrzymuje się jedynie z ofiarności darczyńców, którzy widzą sens i potrzebę jej działalności i wspierają ją według własnego uznania. Każdemu, kto chciałby wesprzeć działalność Szkoły choćby najskromniejszym datkiem, serdecznie dziękujemy.

W skali jednego roku Szkoła odnotowuje średnio 3500 ukończonych kursów. Dla wielu osób kontakt ze Szkołą jest jedynym sposobem systematycznego poznawania Biblii i utrzymywania przyjaznych relacji z innymi ludźmi, w tym przypadku z jej pracownikami. Pewien z korespondentów napisał: „Studium waszych lekcji biblijnych spowodowało, że moje życie jest bardziej radosne i szczęśliwe. Nigdy nawet nie przypuszczałem, że takie życie jest możliwe. 

Patronat nad Szkołą sprawuje  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, będący wyznaniem chrześcijańskim nurtu protestanckiego.

Cele działania:

  • popularyzowanie podstawowych zasad biblijnych
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • podnoszenie ideałów małżeństwa i rodziny, etosu pracy i tolerancji
  • promowanie wartości etycznych

Wolisz wersję papierową?

Jeśli nie możesz korzystać z kursu poprzez internet, wyślij do nas wiadomość, dostarczymy kurs w formie papierowej.