Polityka prywatności

I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako – „RODO”), informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem: ksb@adwent.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

Czas przechowywania danych osobowych:
Twoje dane będą przechowywane do 3 lat od momentu zaprzestania korzystania z naszych kursów, lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Uprawnienia, które Ci przysługują:

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dostarczenia Ci Kursów Biblijnych. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej Szkole, prosimy o kontakt z nami.

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.